onsdag 28 september 2022

En høyst tilsiktet effekt av dette er at tariffavtaler som blir inngått mellom fagforeningene og datterselskapet på dette viset blir mer eller mindre «irrelevante» for den reelle arbeidsgiveren. Streikeretten blir i praksis undergravd.

På rullebanen og på skinnegangen

Under pilotstreiken i Norwegian Air Shuttle (NAS) i mars etablerte direktør Bjørn Kjos i en fei nye underselskaper som «overtok arbeidsgiveransvaret» for pilotene som i realiteten jobbet for morselskapet. Dermed mente Kjos at NAS kunne leie inn piloter fra andre datterselskaper eller konkurrenter, og påsto at dette ikke kom inn under den tariffrettslige definisjonen av hva som er streikebryteri. Dette taskenspillerknepet fant pilotene seg ikke i, og de vant fram med kravet om at alle fortsatt skulle ha NAS som sin arbeidsgiver og motpart.

Les også: Nødprosedyre mot sosial dumping i luftfarten

Men kapitalkreftene har fått blod på tann. Nå står jernbanen for tur. Godstogselskapet Cargolink forsøker å skille ut lokomotivførerne i et separat selskap som heter Trainlink. Dette er ikke et jernbaneselskap og er i praksis et «bemanningsselskap». Trainlink har formelt andre eiere enn jernbaneselskapet Cargolink, men til syvende og siste samles trådene hos de samme folka på toppen, påpeker Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF).

NLF krever at lokomotivførerne fortsatt skal være ansatt i jernbaneselskapet.

Fagforeningsknusing

Forbundsleder Rolf Jørgensen i NLF er klar på at omorganiseringen av driften i Cargolink er et forsøk på fagforeningsknusing.

– I tilfelle en streik, vårt kampvåpen, vil det bli undergravd fordi streiken ikke vil være der den reelle arbeidsgiveren er. Cargolink vil kunne leie inn lokførere fra et annet firma og si at det ikke er streikebryteri, sier Jørgensen til Fri Fagbevegelse.

Forbundet viser til Norwegian-streiken i vår som satte dette spørsmålet på dagsorden: «Nå rammer det et godstogselskap. Neste gang er det innen persontog eller i industrien dette blir forsøkt.»

– Vi forventer at LO bruker sin makt og politiske innflytelse til å hindre at dette blir framtidas arbeidsliv, sier forbundsleder Jørgensen. – Hvis ikke blir alt snakk om den «norske modellen» bare tomme ord.

Politisk streik mot Jernbanereformen

Jernbaneforbundet og Lokomotivmannsforbundet vender tommelen ned for reformen. Klikk for å laste ned.Jernbanereform på feil spor.
Klikk for å laste ned.
Framstøtene fra Cargolink kommer samtidig med at den EU-tilpassa Jernbanereformen for privatisering og oppsplitting av persontransporten legges fram.

Både Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund tar i en fellesuttalelse skarp avstand fra denne reformen som i innhold er et privatiseringsframstøt.

Jernbanemeldingen omhandler den mest omfattende reformen for jernbanen på 100 år.

11. juni skal meldingen opp i Stortingets transportkomité. Regjeringen vil ha en lynrask behandling for å tvinge gjennom jernbanereformen før sommeren. Den 15. juni skal Stortinget behandle meldinga.

Samme dag svarer de jernbaneansatte med politisk streik. Alle tog vil stå stille i tre timer i protest mot en foreslått jernbanereform som ikke løser et eneste av jernbanens problemer. Den har som eneste siktemål å transportere profitt og skattepenger over i private lommer, ikke å sørge for mer tidsmessig og effektiv jernbanetransport.

Les mer om den varsla streiken på frifagbevegelse.no

Likte du det du leste? Vipps noen kroner til Tidsskriftet Revolusjon #114366 eller bruk Donér-knappen nedenfor.

Tusen takk for bidraget!

Bli abonnent i dag for bare kr 100,-