14 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

natokakerlakk

NATOs gigantøvelse er farlig for Norden.

3. mars braker det løs. Over 14 tusen soldater fra 14 land skal leke krig til lands, til havs og i lufta over Norge og i naboland. Men dette er ingen lek. Det er farlig alvor.

«Nordic Response» er den nordiske delen av den største NATO-øvelsen (Steadfast Defender) siden den kalde krigen. Den omtales som en «forsvarsøvelse», men det rette navnet er «krigsøvelse». Det vises tydelig i omtalen av øvelsen og planene som skal gjennomføres.

Uthuling av restriksjoner

Øvelsen betyr ytterligere uthuling av såkalte ’beroligende’ restriksjoner for militære aktiviteter i nordområdene. Militære aktiviteter vil foregå med stor tyngde nær grensen til Russland. Norges tidligere restriksjoner med flybegrensninger øst for Tana er på vei til å oppheves. Med Finland som aktiv NATO-deltaker vil allierte fly komme helt opp til den russiske grensen, og som det sies på forsvarets nettside «det blir stor aktivitet i sjøområdene utenfor Troms og Finnmark.»

For første gang er NATO åpne om at Russland er «fienden». Den øverste sjefen for USA/NATOs Europakommando (Chris Cavoli) var tydelig torsdag 19. januar, på NATOs nettside, da han sa at øvelsen dreier seg om hvordan vi/NATO «vil svare på et russisk angrep».

Øvelsen ledd i opprustning

Øvelsen må ses i sammenheng med en voldsom opprustning i regi av NATO. Mer våpen, mer penger, flere USA-baser i Norden, flere militære aktiviteter, og NATO-øvelser på rekke og rad.
Krigspsykose defineres i Akademisk ordbok som «en tilstand med sterk suggesjonspåvirkning i form av krigsfrykt». Fienden er definert, og vi må forberede oss. Det sivile samfunn og næringslivet trekkes for fullt inn militære sammenhenger og i NATO-øvelser.

Nordic Response inngår i en form for NATO-fisering i Norden. Med Finland og Sverige ’inne’ i folden, forsterkes NATO i Norden. Nordic Response skal teste ut regionale samarbeidsplaner og logistikk. Flyvåpenet i Sverige, Finland og Norge skal operere som ett – under felles kommando fra Bodø. En Arktisk militær frontlinje i nord bygges opp. Det vil bli stor aktivitet i farvannet utenfor Troms og Finnmark. Hele 50 fartøy av ulik størrelse og type skal delta i øvelsen, fregatter, ubåter, korvetter, hangarskip og forskjellige amfibiefartøy. Aktiviteten vil foregå tett opp til Russlands base på Kolahalvøya.

Øvelsen inngår også i tilrettelegging, med logistikk, infrastruktur og transport knyttet til et nettverk av USA-baser i hele Norden. Basenettverket vil svekke de nordiske landenes suverenitet over væpnet makt på eget landområde.

Den nyvalgte presidenten i Finland, Alexander Stubb, har varslet at Finland ikke vil legge begrensninger på NATOs aktiviteter og tilstedeværelse. Det inkluderer åpning for transport og tilrettelegging for atomvåpen. USAs baser i verden er ikke løsrevet fra USAs atomvåpenstrategi. NATO-øvelsene er åpenbart skumle sett i en sånn sammenheng.

En farlig øvelse

Nordic Response er uttrykk for en militarisering med ensidig vekt på «avskrekking». Øvelsen er ikke fredsbevarende. Den øker spenningen mellom stormakter og øker faren for krig, og for at Norge og Norden blir en krigsskueplass.

Russland hadde marineøvelsen «Ocean Shield» høsten 2023 i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og Østersjøen. Russland øver – som NATO – på å samordne sine kapasiteter av ubåter, overflatefartøyer og fly. Russland ser nordområdene og Østersjøen som et sammenhengende område – akkurat som NATO øver på gjennom Nordic Response.

Russland bruker sin flybase på Kola til flytokter med missil og rakettangrep over Ukraina. USA vil bruke militærøvelsene, med transport og basenettverket, for å styrke infrastruktur og muligheter for amerikanske jagerflytokt fra Norden til Midt-Østen.

Med den voldsomme militariseringen driver Norge og Norden en militærpolitisk risikosport i en veldig aktuell skuddlinje. De nordiske landene kan lett havne i en krigssone og bli aktuelle bombemål.
Nordic Response koster også massevis av penger og har store miljøkonsekvenser. NATO er en atomvåpenallianse. NATO-øvelser og basenettverket kan betraktes som innpakket atomvåpen-infrastruktur.

• Stopp galskapen!
• Nei til økt militarisering av Norden gjennom NATO-øvelser og amerikanske baser!

Stopp NATO 14. februar 2024.Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre