onsdag 10 august 2022

Den 5. mai gikk grekerne i titusentall ut i gatene i en ny generalstreik mot de drakoniske nedskjæringene som EU og IMF påtvinger folket, mens kapitalen får nye gavepakker. Marxist-leninistiske partier og organisasjoner i Europa vedtok denne uttalelsen til 1. mai. Også andre organisasjoner inviteres til å tilslutte seg.

Vi nekter å betale for kapitalens krise og gjeld!

Arbeiderklassen og folket i Hellas er målskiver for et samordnet angrep fra banker, EU og IMF som prøver å tvinge grekerne til å betale gjelda til kapitalistene gjennom massive sosiale nedskjæringer.

Fransk protest i solidaritet med det greske folket. Foto: PCOF
Dramatiske kutt i lønninger og pensjoner, skatteøkninger, avvikling av velferdsordninger, fortsatt privatisering ... dette er hva det internasjonale borgerskapet vil påtvinge det greske folket for å redusere budsjettunderskuddet. Og den greske sosialdemokratiske regjeringa adlyder.

Arbeiderne, ungdommen og bøndene har fullstendig rett når de nekter å betale for systemkrisa. Det går ikke en eneste dag uten streiker og demonstrasjoner. Sammen med folket i Hellas krever vi: «Bankene og kapitalistene må betale for krisa si og gjelda si, ikke folket!»

EU har påtvunget den nyliberale politikken som har forsterket den finansielle og økonomiske krisa og som har ødelagt det sosiale sikkerhetsnettet. De enkelte regjeringene og Den europeiske sentralbanken har spytta inn milliarder av offentlige midler for å redde bankene. De samme bankene tjener på den enorme statsgjelda. De «tilbyr» lån til regjeringa i Hellas til renter på over 10 prosent, mens de finansierer seg sjøl og hverandre til langt lavere rater.

Lederne i de andre EU-landa, spesielt i Tyskland og Frankrike, krever at den greske regjeringa innfører enda flere menneskefiendtlige tiltak. Sånn står det til med «den europeiske solidariteten»: Det er en solidaritet mellom kapitalister og mellom monopoler for å feie vekk alt som hindrer intensivert utbytting av arbeidere i alle land. Det er en solidaritet mellom nyliberale og sosial-liberale regjeringer for å privatisere, for å sette sosial dumping i system. Solidariteten deres dreier seg aldri om menneskene som er ofre for den kapitalistiske politikken.

De imperialistiske stormaktene som dominerer EU prøver å dra fordel av krisa og problemene som tårner seg opp for rivalene, i den hensikt å styrke sin egen posisjon og kontroll over markedene. Banker og spekulanter retter nå siktet sitt mot flere land: Spania, Portugal ...

Vi uttrykker vår solidaritet med arbeiderklassen, med arbeidsfolk i by og bygd, med ungdommen i Hellas: Vi støtter kampen dere fører ved å nekte å betale krisa og gjelda til kapitalen.

  • Vi fordømmer det grove EU-presset på regjeringene som forlanger stadig større «ofre» og nedskjæringer.
  • Vi fordømmer EU og IMF, som ønsker å sette landet under storbankenes, monopolenes og de store imperialistmaktenes kontroll.
  • Vi oppfordrer folket i Hellas, så vel som alle folkene i de øvrige landa, til å gå ut av EU – et redskap for dominans og utbytting av arbeiderne og folket.
  • Vi oppforder arbeidsfolk til å vise solidaritet med kampen til arbeiderklassen og folket i Hellas, gjennom at vi i alle våre land kjemper imot EU-politikken som utelukkende er til fordel for monopolkapitalen
Underskrivere:
 
Arbejderpartiet kommunisterne, Danmark
Danmarks kommunistiske ungdomsforbund (DKU)
Frankrikes kommunistiske arbeiderparti (PCOF)
Kommunistisk plattform, Italia
Bevegelsen for reorganisering av Hellas' kommunistiske parti 1918-55
Kommunistisk plattform (KPML), Norge
Ml-gruppa Revolusjon, Norge
Spanias kommunistiske parti (m-l)
Ungkommunistene i Spania (m-l), JCE(m-l)
Organisasjonen for gjenreising av et kommunistisk arbeiderparti i Tyskland (A-Z)
Tyrkias revolusjonære kommunistiske parti (TDKP)
Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner