onsdag 28 september 2022

leserforum oppror

Under denne tittelen inviterte Revolusjon til leserforum for abonnenter og lesere i Oslo lørdag 20. august. En tankevekkende innledning fra tidsskriftets redaktør ble etterfugt av en god diskusjon.

Tema var den dystre politiske situasjonen ute og hjemme. Det er dyrtid, strømpriskrise og krig. Europa og Norge er på vei inn i nye politiske og økonomiske kriser – i verste fall også nye kriger.

Krigspolitikken og dyrtida gjør at reallønna stuper. Folk er forbanna på kraftpolitikken og har mista tilliten til politikerne. En ny EU-kamp er under oppseiling mens SV og Rødt diskuterer om de fortsatt skal være imot NATO og EU. Og fredsbevegelsen er halvdød.

Redaktør Jan R. Steinholt innledet til debatt rundt dagens tema.Tidsskriftets redaktør Jan R. Steinholt innledet til debatt rundt dagens tema.

Forsamlinga var i stor grad enig i situasjonsbeskrivelsen. Diskusjonen dreide seg mye om hva vi kan og må gjøre. Salen lot til å være enig i at det farligste av alt er å bli nedslått og motløs i tider der det er viktigere enn noen gang å stå opp mot krigspolitikerne og angrepene på velferd og rettigheter.

Leserforumet skal dels belyse aktuelle politiske spørsmål og dels la leserne komme med råd, ros og ris. Tidligere leserforum har vært på nett, denne gangen ble det arrangert fysisk i Oslo.

Bli abonnent i dag for bare kr 100,-