17 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

  Lederartikkel

fattig towfiqu barbhuiya unsplash

Allerede i 2021 levde en halv million nordmenn under fattigdomsgrensa. Det tallet har økt betraktelig i 2022. Samtidig øker antallet milliardærer jevnt og trutt, sjøl om noen av dem har rømt til Sveits.

Blant minstepensjonister, uføre og folk som går på arbeidsavklaringspenger er fattigdommen i ferd med å bli ekstrem. Dette er en helt bevisst følge av arbeidslinja til regjeringa og stortingsflertallet.

Men også for folk som er i arbeid peker levestandarden rett nedover. Hver eneste husstand har i snitt fått 18 000 kroner mindre å rutte med i 2022, kunne Statistisk Sentralbyrå (SSB) slå fast allerede i november.

Folk rammes spesielt av høyere renteutgifter sammen med dyrere strøm, drivstoff og mat. Matvareprisene økte med 12 prosent fra november 2021 til november 2022. En undersøkelse utført for Nettavisen viser at 700.000 nordmenn sliter med å betale regningene. Det er en tredobling i løpet av kort tid.

Uretten er mest iøynefallende når det gjelder de absurde strømprisene i et land der det koster 12 øre å framstille en kilowatt-time strøm. Situasjonen demonstrerer også den politiske avmakta til ei handlingslamma regjering, som følge av at stortingsflertallet har gitt bort styringa over kraftpolitikken til EU og ACER.

Folkekravet må være at strømmen må ut av markedet. Den skal ikke være en fritt omsettelig vare, elektrisitet er fundamental infrastruktur på linje med vann eller renovasjon. Og når strøm ikke er en vare, er heller ikke EØS-kravene om fri vareflyt relevante. Da blir strømforsyning og kraftpris igjen et reint nasjonalt politisk anliggende, slik det var i det meste av forrige århundre.

Statens overskudd gjennom petroleumsinntektene, såkalt netto kontantstrøm, anslås til 1 300 milliarder kroner. Det er nesten på nivå med et helt statsbudsjett. Dette er penger som for all del ikke må brukes på velferd, angivelig fordi det vil skape enda mer inflasjon. Så bruker man heller penger på opprustning og krig, de mest inflasjonsdrivende formål som eksisterer.

Krigen er et gullegg for norsk militærindustri. Kongsberggruppen og Nammo, der staten eier femti prosent i begge, inngår nær sagt ukentlig nye milliardkontrakter med USA og andre land om leveranser av høyteknologisk forsvarsmateriell og ammunisjon.

Militærutgiftene i 2022 var på nær 70 milliarder kroner og øker enda mer i 2023. Det svarer til om lag 28 000 kroner pr. husstand eller 13 000 kroner pr. innbygger, gammel som ung.

Den eneste grunnen til at det eksisterer fattigdom i Norge, er at vi lever under et kapitalistisk system

Milliardærene, storkapitalen og kapitalens stat flommer over av penger, mens helsevesenet er i knestående og vanlige folk fryser og blir fattigere dag for dag.

Norge er et styrtrikt land på alle måter. Den eneste grunnen til at det eksisterer fattigdom i Norge, er at vi lever under et kapitalistisk system som forutsetter at de rike blir rikere og de fattige fattigere. Et system som blir administrert av skiftende borgerlige partikonstellasjoner, som alle har til felles at de forsvarer det kapitalistiske klassesamfunnet som «eneste alternativ».

Alternativet fins, men det er ingen partier som målbærer det på Stortinget, og knapt nok utenfor. Alternativet er sosialisme – som betyr at arbeiderklassen og folkeflertallet fratar borgerskapet all økonomisk og politisk makt ved å opprette arbeiderklassens egen statsmakt.

Redaksjonen avsluttet 15. mars 2023.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre