tirsdag 29 november 2022

Per Christiansen er død, 85 år gammel.

Per var av de som etter krigen gikk fra AUF/Ap og søkte seg til Norges kommunistiske parti, der han var medlem i mange år. Men han forlot partiet da det etter hans mening stagnerte og ble lammet av en egenrådig ledelse.

Per var en stor forkjemper for å samle de kommunistiske kreftene i vårt land. Han bidro blant annet i initiativet Kommunistisk Forum i 90-åra, sammen med folk fra ML-gruppa Revolusjon, AKP og andre.

Per var både sprek og seig. Som 80-åring deltok han også på flere av Revolusjons sommerleire, der han var aktiv så vel politisk som sosialt.

Per Christiansen var uenig med marxist-leninistene i enkelte spørsmål, men han hadde en eksemplarisk kommunistisk moral og disiplin. Han var sånn sett en kommunist av den gamle skole, noe som dessverre er blitt et stadig sjeldnere syn. Mange oppfattet ham som stri og streng, fordi han ikke tålte slinger i valsen, sløvhet og mangel på punktlighet. Men Per var mild bak sitt litt strenge ytre, og han stilte minst like harde krav til seg sjøl som han gjorde til andre.

Også Nei til EU har med Pers bortgang mistet en av sine mest trofaste og iherdige aktivister.

Vi er mange som vil savne deg, Per.

Bli abonnent i dag for bare kr 100,-