tirsdag 29 november 2022

Anders Persson og Gösta (Hugo) Torstensson har gått bort. 

De var begge sentrale i å bygge et marxist-leninistisk parti i Sverige på 1980-tallet.

Anders Persson var industriarbeider og leder av Kommunistiska Partiet i Sverige (KPS) gjennom flere år. Midt på åttitallet var det et tett samarbeid mellom de nordiske ML-partiene og -organisasjonene. Her spilte kamerat Anders en viktig rolle.

Gösta Torstensson, som siden skiftet navn til Hugo, har gjennom flere årtier vært en nøkkelperson i den svenske EU-motstanden. Han har utrettelig kjempet mot svensk medlemskap i EU og har utgitt flere hefter og bøker.

Begge kameratene har også spilt en stor rolle i det svenske solidaritetsarbeidet med Palestina.

Vi minnes de to kameratene med savn og respekt.

Bli abonnent i dag for bare kr 100,-