tirsdag 29 november 2022

Nå er det klart at EØS-avtalen pålegger Norge å privatisere vannkrafta. Ungdom mot EU mener det betyr at EØS må sies opp.

EØS vil tvinge fram privatisering av fossekrafta Siden 1917 har Norge hatt regler som har sikkert nasjonal kontroll med vannkrafta. Hvert år produserer vannkraftverka milliarder på milliarder i overskudd, som kommer hele det norske samfunnet til gode. Nå sier en dom frå EFTA-domstolen at hjemfallsretten er i strid med EØS-avtalen. For EØS er fri flyt av kapital, og utenlandske private bedrifter sine profittmuligheter viktigere enn samfunnsmessige hensyn.

- Det er på tide å si opp EØS-avtalen, sier Tore Syvert Haga, leder av Ungdom mot EU . Da avtalen ble inngått i 1992 var det ingen som trodde at eiendomsretten over vannkraftverka ville bli trua. EØS-avtalen blir stadig utvida, og flytter makt fra folkevalgte politikere til dommere og byråkrater. - Nå må vi få en grundig debatt om EØS, og den rød-grønne regjeringa må ikke øva å legge lokk på debatten på grunn av indre uenighet, avslutter Haga.

Likte du det du leste? Vipps noen kroner til Tidsskriftet Revolusjon #114366 eller bruk Donér-knappen nedenfor.

Tusen takk for bidraget!

Bli abonnent i dag for bare kr 100,-