tirsdag 29 november 2022

Torstein Dahle er leder i RV. Foto: RVRegjeringens pressekonferanse om pensjon var en oppvisning i å føre folk bak lyset. I alle illustrasjonene har regjeringen utelatt samtlige innsparingstiltak. Når planen er at man i 2050 skal spare pensjonsutbetalinger på omkring 100 milliarder kroner hvert eneste år, er det ganske sterkt at alle talleksemplene viser at folk skal få større pensjon med det nye systemet enn med dagens folketrygd.

Det ble ikke sagt et ord om at innsparingstiltakene kan unngås hvis man fra 2010 til 2050 øker skatter og avgifter med 1,5 promille hvert år.

Det viktigste sparetiltaket er at alderspensjonen skal levealderjusteres, dvs. at årlig pensjon reduseres dersom gjennomsnittlig levealder i samfunnet øker. De store taperne er de gruppene som jobber i harde lavtlønnsyrker med stort sykefravær. Disse har vesentlig dårligere helse og levekår enn gjennomsnittet, og de kan ikke regne med samme økning i levealder som gjennomsnittsbefolkningen. Likevel skal alle få sin pensjon redusert i takt med levealderutviklingen i samfunnet, selv om deres egen yrkesgruppe ikke får økt levealder.

Kvinner som jobber i eldreomsorgen eller på sykehus eller i renhold er eksempler på grupper som har stor belastning i jobben og ofte lav inntekt. Mange av dem føler et sterkt behov for å kunne gå av når de blir 62. De blir de store taperne, særlig dersom levealderen for folk i andre yrkesgrupper øker vesentlig.{mosimage}

Torstein Dahe er leder i Rød Valgallianse

 

Likte du det du leste? Vipps noen kroner til Tidsskriftet Revolusjon #114366 eller bruk Donér-knappen nedenfor.

Tusen takk for bidraget!

Bli abonnent i dag for bare kr 100,-