tirsdag 29 november 2022

barnehage gautam arora unsplash

De ansatte i private barnehager som er ute i streik fortjener full støtte. Kampen for en anstendig pensjon på linje med andre barnehageansatte er klassekamp også ut over de ansattes egeninteresse. 

Siden 17. oktober har Utdanningsforbundet og Fagforbundet tatt ut stadig flere i streik, som nå omfatter barnehager over hele landet. Etter gjentatte ganger å ha blitt lovet en pensjon som nær alle andre ansatte i barnehagesektoren har, måtte Utdanningsforbundet til slutt sette ned foten. 

Flere ganger har Private barnehagers landsforening (PBL) lovet sine ansatte den samme pensjonen som er vanlig i kommunale barnehager, men har gått tilbake på løftet. Det rammer de som jobber i barnehagene, og på sikt vil det også ramme barna som går der ved at færre vil jobbe i en PBL-barnehage.

Avtalebrudd fra PBL

PBL vil nemlig ikke gi ansatte i PBL-barnehagene en AFP-ordning (Avtalefestet pensjon) som gir et livsvarig tillegg på toppen av tjenestepensjonsordningen, selv om dette er avtalt i protokollene både i 2019, 2020 og 2021. I tillegg må ansatte i PBL-barnehagene betale en høyere egenandel til pensjonen sin enn de må i andre private og kommunale barnehager. Likevel får de altså en dårligere pensjon ut i den andre enden når de ikke får livsvarig AFP.

I protokollene som ble skrevet i tariffoppgjørene de foregående tre årene har partene vært tydelige på at de vil innføre privat AFP senest førstkommende nyttår. I protokollen fra 2020 heter det blant annet at partene går inn for «å innføre privat AFP senest 1. januar 2023».

Fra 2016 har private og kommunale barnehager fått samme tilskudd pr. barn. De private barnehagene skaffer seg likevel betydelige overskudd ved at de etablerer seg kun der det er lettest å fylle opp alle plasser, ved å kreve høyere foreldrebetaling og ved å utnytte sine ansatte mer effektivt enn kommunale barnehager. Mindre pensjon til de ansatte betyr dermed høyere overskudd. 

Dobbelt så profitabelt som Børsen

Det er mye penger å tjene på å drive privat barnehage. Barnehageloven har begrenset direkte uttak, men gjennom salg av barnehagene er likevel milliarder av skattekroner hentet ut og havnet i barnehagebaronenes lommer. I en rapport fra 2018 fant Morten Thuve / BDO at å investere i norske barnehager har vært over dobbelt så lønnsomt som Oslo Børs. Og at egenkapitalen hos private barnehager hadde økt fra 250 millioner kroner i 2007 til nesten fire milliarder i 2016 – og det øker. 

Dersom PBL lykkes i sin strategi for å økt utbytting av de ansatte betyr det at de andre private barnehagene også må kutte utbetalingene. Det vil også ytterligere forskyve styrkeforholdet mellom kommunale og private barnehager.

LO har nok en gang rotet seg opp i uklarheter. Fagforbundets leder Mette Nord (Ap) har gått til angrep på SV og Rødt for å ha ytret støtte til de streikende fordi partiene skal holde seg unna og overlate konflikten til «partene». Vi venter i spenning på at Mette Nord skal fordømme Arbeiderpartiets stadige innblandinger i lønns- og pensjonskamp gjennom bruk av tvungen lønnsnemnd. Tre av seks streiker har blitt sabla ned av «vår regjering» bare i år, som denne oversikten viser.

De streikendes kamp er en kamp for alle barnehageansatte og også viktig for ansatte i andre sektorer. De fortjener full støtte.

Likte du det du leste? Vipps noen kroner til Tidsskriftet Revolusjon #114366 eller bruk Donér-knappen nedenfor.

Tusen takk for bidraget!

Bli abonnent i dag for bare kr 100,-