onsdag 28 september 2022

– Norge må si opp EØS-avtalen

I fjor sommer gjennomførte de jernbaneansatte en tre timer lang politisk streik mot jernbanereformen, en reform som langt på vei var inspirert av EUs Jernbanepakke IV. Reformen ble vedtatt og konsekvensene har allerede begynt å vise seg i form av angrep på arbeidstidsbestemmelser og pensjonsrettigheter. Den politiske plattformen i den vedtatte handlingsplanen slår fast at:

«NLF vil arbeide for at Norge sier opp dagens EØS-avtale fordi den pålegger tvungen konkurranse på jernbanen både i gods- og persontrafikken, og gir EUs lover og regler forrang foran både norsk arbeidslivslovgivning, norske tariffavtaler og ILO-konvensjoner.»

Nasjonal sjølråderett

Lokomotivførerne er også på vakt mot andre avtaler som kan svekke og undergrave den nasjonale handlingsfriheten.

«NLF vil arbeide mot at Norge inngår nye handelsavtaler som pålegger framtidige regjeringer å gi bort nasjonal sjølråderett og politisk handlingsrom under påskudd av at arbeidsmiljølovgivning, faglige rettigheter og miljøstandarder er handelshindringer. NLF krever derfor full åpenhet om forhandlingene om TTIP og TISA. Hvis dette er handelsavtaler Norge skal inngå i, krever NLF at folket får innsyn i forhandlingene og at det avholdes folkeavstemning om avtalene», står det i den vedtatte handlingsplanen.

Viser vei

Vi gratulerer Lokomotivmannsforbundet med et flott vedtak som bør vise vei for flere andre forbund – ikke minst Norsk Jernbaneforbund!

Et forslag om å si opp EØS-avtalen foreligger også til landsmøtet i Handel og Kontor i oktober. Et tilsvarende forslag var nær ved å bli vedtatt på forrige HK-landsmøte i 2012.

Fra før har Norsk Transportarbeiderforbund, El & IT-forbundet og Fellesorganisasjonen fattet vedtak om at Norge må ut av EØS.

Likte du det du leste? Vipps noen kroner til Tidsskriftet Revolusjon #114366 eller bruk Donér-knappen nedenfor.

Tusen takk for bidraget!

Bli abonnent i dag for bare kr 100,-