onsdag 28 september 2022

Å administrere alle anbudene og alle de forskjellige private aktørene vil kreve et enormt byråkrati og store pengesummer, og jernbanekompetansen vil forsvinne ut til private, gjerne utenlandske, selskaper.
Samferdselsministeren vil heller ikke garantere at lønn og pensjonsvilkår for de NSB-ansatte vil bli de samme når virksomheten overdras til private selskaper. Han påstår hardnakket at det ikke vil bli «polske lønninger». Men ifølge Arbeidsmiljøloven kan den nye arbeidsgiveren velge å benytte en annen pensjonsordning for arbeidstakerne.

Leder i Norsk Lokomotivmannsforbund, Rolf Jørgensen, er ikke overrasket over omfanget av reformen. «Dagens regjering har som mål å privatisere, konkurranseutsette og legge ut på anbud. Hva slags jernbane og transportsystemer vi har blir da helt underordnet,» sier han.

De forskjellige konkurrerende selskapene vil kappes om å drive billigst mulig. Jørgensen fremhever at det først og fremst er lønns- og arbeidsvilkår de kan konkurrere på. Dermed vil disse bli redusert mest mulig for å fremstå billigst mulig for de som sitter på pengesekken.

Forbundslederen ser mørkt på fremtiden for jernbanen hvis reformen settes i verk. «Norsk jernbane vil enten bli mye dyrere eller mye dårligere. Eller begge deler. Vi vil få en mer oppdelt jernbane med ansvarsfraskrivelse. Den vil få dårligere kapasitet og vil bli tappet for kompetanse,» avslutter han.

Regjeringen har nå bestemt at saken skal gjennom stortingsbehandling før sommeren. Dette gjør det umulig å få behandlet saken på en grundig måte. Dette er selvsagt en del av planen - reformen skal bankes gjennom så fort som mulig, med minst mulig debatt og plagsomme spørsmål.

15. juni skal saken opp i Stortinget. Da tar Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund alle sine medlemmer ut i en tre timer lang politisk streik.
Mellom kl. 10 og kl. 13 vil alle tog i Norge stå stille.

Likte du det du leste? Vipps noen kroner til Tidsskriftet Revolusjon #114366 eller bruk Donér-knappen nedenfor.

Tusen takk for bidraget!

Bli abonnent i dag for bare kr 100,-