søndag 9 mai 2021

De siste månedene har vi vært vitne til en økende rasisme, fremmedfrykt og angrep av fascistisk og rasistisk karakter mot fremmedarbeidere og antifascister, progressive og venstreaktivister i Europa.

Disse angrepa har sammenheng med den alminnelige tendensen til innskrenking av rettigheter og friheter som blir tilskynda av de mest reaksjonære kreftene i det europeiske oligarkiet. De har sammenheng med den økonomiske krisa som begynner å slå inn i den kapitalistiske økonomien, og med de europeiske regjeringenes kriminalisering av arbeidsinnvandrere. Disse innvandrerne blir på demagogisk vis gjort til målskiver av de ekstreme høyrekreftene og fascistene, som gir dem skylda for krisa. Dette er et forsøk på å sette arbeidere med innvandrerbakgrunn opp mot de innfødte arbeiderne, et forsøk på å splitte arbeiderklassen. Vi peker samtidig på at det i noen land er urovekkende stor aktivitet på den ekstreme høyresida og i fascistbander som alle blir beskyttet, tolerert og finansiert av borgerskapets mest reaksjonære krefter.

IKMLPO oppfordrer av disse grunner alle progressive og venstrekrefter til å konfrontere den voksende rasismen og fremmedfrykten, og i noen land også den faren som fascistiske bander representerer. Kampen mot rasisme og fremmedfrykt må føres i fellesskap av både innvandra og innfødte arbeidere, sammen må de bryte isolasjons- og splittelsespolitikken etter nasjonale skillelinjer som borgerskapet praktiserer. Det er nødvendig at innvandrerne forstår betydningen av enhet og av at de deltar i klassens faglige og politiske organisasjoner sammen med de innfødte arbeiderne i kampen for felles rettigheter og krav, at de setter seg opp mot det europeiske storborgerskapet som bærer ansvar for den økonomiske og sosiale krisa som rammer arbeiderklassen.

Europa, november 2007