onsdag 10 august 2022

Den vestlige imperialismens strategiske nederlag i Afghanistan

Angriperne må nå flykte. Illustrasjonsfoto av et CH-47 Chinook helikopter i Afghanistan i 2003. Foto fra wikipedia, public domain.Angriperne må nå flykte. Illustrasjonsfoto av et CH-47 Chinook helikopter i Afghanistan i 2003. Foto fra wikipedia, public domain.

Imperialismens dundrende nederlag i Afghanistan er et politisk jordskjelv som får enorme regionale og globale konsekvenser, sier de iranske marxist-leninistisene i Arbeidets parti i denne uttalelsen.

Les mer: Den vestlige imperialismens strategiske nederlag i Afghanistan

Kamerat Raúl Marco (1936–2020) – en helstøpt kommunist og internasjonalist har gått bort

Raúl Marco (1936–2020)

Kamerat Raúl Marco (1936–2020) sitt liv var ett med den kommunistiske bevegelsen og den antifascistiske kampen, i Spania så vel som internasjonalt.
Spanias kommunistiske parti (marxist-leninistene) og den internasjonale kommunistiske bevegelsen har mistet en marxist-leninist og internasjonalist av stort format.

Les mer: Kamerat Raúl Marco (1936–2020) – en helstøpt kommunist og internasjonalist har gått bort

Arbeiderne og folket bærer byrdene av den verste krisa på flere tiår

forstadsbane masker zhang kenny unsplashUvisshet for framtida og sosial isolasjon er noen av følgene av krisa. Foto: Zhang Kenny, Unsplash.

 

Krisa har lenge vært underveis. Pandemien sørget for at den ble utløst omtrent samtidig over hele verden. Alle motsetningene i den borgerlige økonomien og kapitalismens rovgriske karakter er blottlagt. Nå gjelder det å vende misnøyen til organisert motstand og kamp som peker fram mot den eneste langsiktige kuren for arbeiderklassen og menneskeheten: revolusjon og sosialisme.

Les mer: Arbeiderne og folket bærer byrdene av den verste krisa på flere tiår

Vi fordømmer mordet på kamerat Tomas Martinéz Pinacho

tomas martines pinacho

Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner fordømmer mordet på lederen av Den revolusjonære folkefronten og medlem av Mexicos kommunistiske parti (marxist-leninistene), kamerat Tomas Martinéz Pinacho.

Les mer: Vi fordømmer mordet på kamerat Tomas Martinéz Pinacho

Solidaritet med kampen til arbeiderne og folket i Frankrike

Det er nødvendig å forene arbeiderne omkring sine klasseinteresser, slik at arbeiderklassen kan gå i spissen for folkets breie lag, sier koordinasjonskomiteen i den internasjonale konferansen av ML-partier og organisasjoner i denne uttalelsen om bevegelsen De gule vestene i Frankrike.

Fagbevegelsen CGT organiserer stadig demonstrasjoner mot kuttpolitikken.

Les mer: Solidaritet med kampen til arbeiderne og folket i Frankrike

Kommunistenes 23. verdensmøte i Tunisia

I november møttes marxist-leninistiske partier og organisasjoner fra hele verden til sitt årlige møte, denne gangen i Tunisia.

CIPOMLDen internasjonale konferansen analyserte den aktuelle verdenssituasjonen og drøfta de kommunistiske partienes oppgaver, især når det gjelder utviklinga av en revolusjonær taktikk.

Les mer: Kommunistenes 23. verdensmøte i Tunisia

Underkategorier

Resolusjoner og dokumenter
Uttalelser, resolusjoner, kunngjøringer og hilsener fra Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner.
Antall artikler:
83
Tidsskriftet Unity & Struggle (Enhet og kamp)

Unity & Struggle er organ for den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner.

Antall artikler:
7