mandag 14 juni 2021

Filmen er spesielt aktuell i lys av nye norsk-amerikanske baseavtaler og Tromsø som anløpshavn for atomdrevne amerikanske ubåter. Videoen er utgitt med støtte fra Utenriksdepartementet knyttet til «Tilskuddsordning for nedrustning og ikke-spredning av masseødeleggelsesvåpen».