søndag, 18 08 2019

Lærerik debatt om NATO og antikrigsbevegelsen

Stopp NATO markerte krigsalliansens 70-årsdag 4. april med løpeseddelaksjon i Bergen og informasjons- og debattmøte på Littertaurhuset i Oslo.

Seher Aydar fra Rødt, Petter Eide fra SV og Kristine Mollø-Christensen fra Stopp NATO innledet til debatt om fredsbevegelsen og hvordan bekjempe NATO og krigsforberedelsene.

Stopp militær aggresjon og opprustning!

Uttalelse fra Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» i regi av LO i Trondheim 25. – 27. januar 2019.

Demonstrasjon mot NATO-øvelsen Trident Juncture i Oslo 27.10.2018.Demonstrasjon mot NATO-øvelsen Trident Juncture i Oslo 27.10.2018.

Den 4. april i år er det 70-årsdagen for opprettelsen av NATO.

Den ble opprinnelig opprettet som en forsvarspakt under den kalde krigen, men er med årene blitt en angrepsorganisasjon mot land som aldri har truet medlemslandene.