14 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Nei til NorthConnect! Foto: Trondheimskonferansen CC BY-SANei til NorthConnect! Foto: Trondheimskonferansen CC BY-SA

Uttalelse fra Trondheimskonferansen 2020

Det er et klart flertall mot NorthConnect i Stortinget, men det er Olje- og Energidepartementet som er konsesjonsmyndighet og trolig er det flertall for å gi konsesjon i regjeringen.

Skal NorthConnect stoppes må Stortinget fatte vedtak som gjør det umulig for regjeringen gi konsesjon. De opposisjonspartiene som ikke er med på et slikt vedtak vil gi regjeringen mulighet til å gi konsesjon.

Bygd på NVEs analyse og informasjon fra Statnett, sier Norsk Industri at de to kablene som allerede er under bygging og NorthConnect til sammen vil øke kraftprisen med opp mot 6 øre per kWh.  I tillegg vil nettleia øke med 0,4 øre per kWh.

For norsk prosessindustri betyr det en ekstraregning på 2,4 milliarder i året. Norske forbrukere får ca. 1300 kr i økte utgifter hvert år. Og muligens er dette regnestykket allerede utdatert og for lavt etter at Equinor offentligjorde sine planer for klimanøytral produksjon på norsk sokkel.

– Strøm skal ikke være en eksportvare

NorthConnect vil også øke utslipp av CO2 ikke minske, slik utbyggerne sier. Norge eksporterer fra før alt tilgjengelig kraftoverskudd og det blir ikke en eneste kilowattime mer å eksportere om det bygges en kabel til. Den vil rett og slett overføre eksport fra Tyskland til Skottland. Og siden utslippene pr. kilowatt er mindre i Storbritannia enn i Tyskland vil klimautslippet øke med NorthConnect.

Elektrokjemisk Samarbeidskomité mener strøm ikke skal være en eksportvare. Kraft er en viktig infrastruktur som skal bygge landet, ikke selges til høystbydende.  Å gi fra seg Norges viktigste konkurransefortrinn ved å knytte seg så tett til utlandet at vi får europeisk kraftpris er uklokt. Vi trenger krafta vår selv når vi skal fortsette omleggingen til en grønn industri og et levesett som klimaet tåler.

Det krever at vi har full nasjonal kontroll med vannkrafta, arvesølvet vårt.

NorthConnect må stoppes!

Uttalelse fra Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» i regi av LO i Trondheim 31. januar - 2. februar 2020. Konferansen samlet 613 tillitsvalgte fra hele landet.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre