onsdag 28 september 2022

enmarcha juni 2022

Urfolkenes kamp og folkestreiken har kulminert med en viktig seier. Atten dager med svære folkemønstringer over hele landet tvang regjeringa til å akseptere krava som er skissert i kampplattformen.

Guillermo Lassos regjering og politikken til storborgerskapet ble rammet. En nyliberal pengepolitikk som de arrogante og autoritære herskerklassene tiljubler, ble slått tilbake.

Denne dagen skaper en viktig presedens: et forent folk i kamp kan overvinne fiender som virker mektige. Folkebevegelsen kommer styrket ut, og det er igjen fastslått at kamp er våpenet som tvinger regjeringer til å anerkjenne og gi rettigheter og krav som de under andre omstendigheter nekter å gi. Kampen måtte overvinne offensiven med voldelig undertrykkelse og provokasjoner som regjeringa drev fram. Den måtte overvinne trusler, angrep, ærekrenkelser, løgner, overdrivelse av noen hendelser, og forsøk på å dekke over statens undertrykkende handlinger. De mest reaksjonære sektorene prøvde å oppildne en rasistisk og hatfylt stemning. De store mediene tilpasset seg denne dreieboka og gjorde sitt for å forsterke dette bildet så mye som mulig.

Urfolksbevegelsen har vist evne, besluttsomhet og mot til å kjempe. Det var den viktigste massestyrken i dette opprøret; sammen med folkefrontens krefter, flere andre folkelige organisasjoner, aktivistene i folkeenheten og andre venstreorienterte politiske organisasjoner som viser at de viktigste rammene for den ekvadorianske folkebevegelsen er urfolksbevegelsen og Folkefrontens krefter. Alle fikk kjenne solidariteten fra andre deler av folket.

Denne viktige kampen er vunnet, men kampen for arbeiderne og folket fortsetter. Det er mange krav fra ulike lag som må innfris, og vi må sammen forplikte oss til å kjempe for dem. Dette inkluderer opphevelsen av Dekret 457, som åpner døra for avskjedigelse av tusenvis av offentlige tjenestemenn og ansatte; å sikre at de allerede vedtatte lønnsforbedringene for lærere trer i kraft, krava til velferd og trygdesystemet, annullering av gjeld til staten, kampen mot en arbeiderfiendtlig arbeidsmarkedspolitikk og kampen for budsjettmidler til utdanning på alle nivåer.

Også krava til arbeidsløshetsplattformen, som skal analyseres i flere tekniske tabeller i løpet av de neste 90 dagene, må holdes i hevd slik at de blir oppfylt.

Oversatt fra En Marcha, sentralorgan for PCMLE, 6.7.2022.

Bli abonnent i dag for bare kr 100,-