onsdag 28 september 2022

Nye protester i Ecuador. Bildet er fra tidligere demonstrasjoner.Nye protester i Ecuador. Bildet er fra tidligere demonstrasjoner.

Det reaksjonære Lasso-regimet i Ecuador svarer på folkelig masseprotest mot høye drivstoffpriser og arbeidsløshet med unntakstilstand. Fire mennesker er så langt døde. Det marxist-leninistiske partiet PCMLE gir full støtte til arbeidernes og urfolkenes kamp. Det er ikke folket, men kapitalismen, som er voldelig, skriver sentralorganet En Marcha.

Folket har all rett til å gå ut og protestere for sine rettigheter, og på samme måte har det rett til å forsvare seg mot politibrutalitet.

President Guillermo Lasso og hans reaksjonære krets prøver å slå ned den massive folkemobiliseringen som utvikler seg i de 24 provinsene. I første omgang ved å prøve å diskreditere den og spre løgner om påståtte koblinger til narkotikahandel og organisert kriminalitet.

enmarcha juni 2022Hvis vi skal snakke om forbindelser med narkotikahandel, er forbindelsen mellom visse offiserer, både i politiet og i de væpnede styrker, med den kriminelle narkotikahandelen ubestridelig. Aktive medlemmer har blitt arrestert som åpenlyse kriminelle og har fått visumet sitt inndratt av den amerikanske regjeringen av den grunn. Lasso måtte sette i gang en umiddelbar og omfattende utrenskning av disse bandittene, ellers vil folket fordømme ham som «tyven som beskytter sine egne».

De politiske og økonomiske elitene forstår ikke, og vil heller ikke forstå, at folket ikke trenger å ty til mafiapraksis for å finansiere sin kamp. De trenger heller ikke å ha skjulte formuer gjemt bort i skatteparadisene for å unndra skatt. Folkets handlinger baserer seg på deres egne krefter, støttet av sjenerøse, støttende og hardt arbeidende hender fra de landdistriktene, fra arbeiderne og nabolagene i byene.

Regjeringen gjør sammen med høyrefløyen et poeng av at urfolkene og det folkelige opprøret har som formål å styrte regjeringen. De oppfordrer derfor «demokratene» til å mobilisere til forsvar, ikke av republikkens president, men av det «demokratiske systemet». Valget, sier de, står mellom hærverk og demokrati.

På denne måten prøver de også å fjerne legitimitet og fornuft fra protestene. Kampen som utfolder seg er preget av energi og kampånd. Folket utøver retten til motstand og protest, og intet borgerskap eller deres regjering er i stand til å bestemme hvordan folket skal kjempe.

Folket motsetter seg den brutale politiundertrykkelsen som så langt har krevd livene til fire personer og skadet dusinvis av mennesker alvorlig. Folket står imoit og reagerer, de kan ikke vende det andre kinnet til for å bli slått. De forsvarer seg og går imot dem som fornærmer dem.

Regjeringens politikk med hærverk og vold er ikke ny. Andre herskere har sagt det samme. La oss huske at tidligere president Correa også sa at venstresida «kaster steiner» og at den mangler forslag til hva som bør gjøres. På den tiden forsøkte de også å diskreditere kampen ved å si at regjeringen reagerte på internasjonale sammensvergelser mot demokratiet.

Arbeiderne og folkene kjemper fordi de har rettferdig grunn til det, og de velger de midler som vil føre dem til seier.

Oversatt fra En Marcha 24.  juni, 2022

El kapitalismo es el violento

Bli abonnent i dag for bare kr 100,-