onsdag 28 september 2022

Norsk fagbevegelse mobiliserer torsdag 22. november mot pensjonskutt og angrepene på AFP-ordninga. Foreløpig begrenser fagbevegelsen her seg til appeller og fanemarkeringer. I flere europeiske land kjemper arbeidsfolk lignende kamper, men der i åpen konfrontasjon og kamp mot sine reaksjonære regjeringer.

Med jernbane- og transportarbeiderne i spissen, har de franske arbeiderne i offentlig sektor reist ryggen mot «reform»-offensiven fra den reaksjonære og nyliberale presidenten Sarkozy. Reformpakka går blant annet ut på å skjære ned antallet ansatte i offentlig sektor, å kutte i de offentlige pensjonsordningene og frysing av lønningene. 23 000 offentlig ansatte skal etter planen miste jobben i 2008. Forslaget om lønnsfrys blir møtt med raseri av de faglige organisasjonene, som sier at de har fått kjøpekrafta redusert med seks prosent siden år 2000.

Streiken har nå gått inn i sin andre uke og er under opptrapping. Tog, metro og busser står, og posten uteblir. Aksjoner blant de ansatte ved e-verkene har redusert strømforsyningene.

Både lærere og studenter på universitetene deltar i protestene, halvparten av universitetene i Frankrike er under blokade. Politiet har stormet flere universiteter. Studentene kjemper spesielt mot planene om ikke-statlig, det vil si privat, finansiering av universitetene.

Streiken er blitt en styrkeprøve mellom transportarbeidere, lærere, postansatte og andre i offentlig sektor på den ene sida og fagforeningsknuser og «reformator» Sarkozy på den andre. Sarkozy er vanligvis svær i kjeften, og hevder at han har mandat til å gå løs på lønn og velferdsordninger etter at han vant presidentvalget for et halvt år siden. De siste dagene har han imidlertid vært tausere enn vanlig.

Bli abonnent i dag for bare kr 100,-