tirsdag 29 november 2022

Klart budskap foran Stortinget. Og til Statkraft (i bakgrunnen) og resten av kraftbransjen.Klart budskap foran Stortinget. Også til Statkraft (i bakgrunnen) og resten av kraftbransjen. Foto: CC BY-SA-NC  Revolusjon.

Fra de omkring 700 frammøtte på Eidsvolds plass var beskjeden krystallklar til et «hasteinnkalt» Storting: Ta tilbake kontrollen over krafteksporten og strømprisen.

De mange appellene fra faglig tillitsvalgte, fra bønder, bakere, gartnere og vindkraftmotstandere inneholdt alle samme beskjed: Ta tilbake kontrollen over krafta!

Et tilsvarende budskap kom fra den alternative energikommisjonen (AEK) som overleverte sine fire krav tidligere på dagen. Kommisjonen er oppretta som et motstykke til den regjeringsoppnevnte energikommisjonen, der mandatet nærmest gir utvalgets konklusjon på forhånd: Bygg ut mer kraft! Men det er ikke kraftmangel som er problemet. Problemet er at det som skulle være et samfunnsgode er overlatt markedet og EU.

- Hvis det er sånn at stortingsflertallet ikke ga fra seg kontrollen over krafta i 2018, slik de hele tida har sagt, så må de nå vise det! Det sa Jan Davidsen, tidligere leder i Fagforbundet (Kommuneforbundet).

Andre appellanter istemte, og avviste de mange bortforklaringene om at vi må leve med høye priser for å være «solidariske» med Ukraina. Tove Berit Berg, tillitsvalgt i Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund sa det slik: Politikerne på Stortinget reiser mye med fly. Da har de sikkert fått med seg nødprosedyren før avgang: Du skal ta på deg oksygenmaska sjøl før du hjelper andre!

Hun viste til at næringsmiddelindustrien er Norges største fastlandsindustri og helt avgjørende for matberedskapen. Nå må industrien vurdere hva den kan produsere, av hensyn til de ekstreme kraftprisene.

Rimelig strømpris, ikke almisser

Steffen Høiland fra Fellesforbundet Nord-Rogaland gjorde det klart at det ikke er strømstøtte og almisser folk og industri ber om. – Det vi krever er rimelige kraftpriser som er til å leve med, sa han og slo fast at det er markedsstyringa og de to nyeste utenlandskablene som er problemet.

Industriaksjonen var arrangør for den store protestmarkeringa.

Tilsynelatende har politikerne på Tinget proppa ørene fulle med bomull. Eller rettere: De tør ikke gjøre noe som kan terge EU. Stortinget hadde nok av forslag om makspris, magasinregulering og annet å ta stilling til på sitt «hastemøte». Hele 94 forslag om tiltak lå på bordet. Ikke et eneste ett ble vedtatt! Det meste ble oversendt til diverse komiteer, sånn at representantene kunne fortsette sin lange ferie fram til den offisielle åpninga av Stotrtinget i oktober.

Ingen må undre seg over at politikerforakten når nye høyder. Og hvis regjeringa tror at strømprotesten er en døgnflue som blir borte av seg sjøl mens folk venner seg til å betale tidobbel pris for strømmen, så gjør de en alvorlig feilvurdering. Protestmarkeringa 19. september er bare en forsmak på det som kommer utover høsten og vinteren.

 

 

Bli abonnent i dag for bare kr 100,-