onsdag 28 september 2022

Flyteknikere er uunnværlige for sikkerheten. De krever lønn deretter. Illustrasjonsfoto: Pandu Agus Wismoyo, Unsplash.Flyteknikere er uunnværlige for sikkerheten. De krever lønn deretter. Illustrasjonsfoto: Pandu Agus Wismoyo, Unsplash.

STØTTEUTTALELSE. Kommunistisk plattform (m-l) støtter kampen NFO fører mot fagforeningsknuserne i NHO Luftfart. NHO har nå iverksatt en lockout som også omfatter ambulanseflytjenesten.

Flyteknikerne har hele tida vært klare på at syketransport ikke er omfatta av konflikten, og søker dispensasjon fra lockouten. Hvis NHO avviser søknaden, er det åpenbart at NHO prøver å framprovosere tungen lønnsnemnd.

Hetsen i mediene skaper en myte om at flyteknikerne er «høytlønna» og «grådige». Det er de ikke. Flyteknikerne krever ei minstelønn på linje med elektrikerfaget. Det er et rimelig krav, som dessuten er nødvendig for å kompensere for dyrtida som nå rammer arbeidsfolk med full styrke. Bare for å holde tritt med prisstigninga og reallønnstap fra tidligere år, burde alle fagorganiserte slåss for minst ti prosent lønnsøkning.

Ramma fra frontfagoppgjøret mellom LO og NHO er en katastrofe for titusener av fagorganiserte som ikke har mulighet til å føre lokale forhandlinger. Det er ei ramme for regelrett lønnsnedslag, som det er nødvendig å sprenge. NFO går i spissen for å sprenge denne ramma, og fortjener all støtte fra hele arbeiderklassen. Dess hardere NFO kjemper, dess mer støtte vil dere få.

Tvungen lønnsnemnd, der resultatet vil bli diktert ut fra frontfaget, er et angrep på konflikt- og forhandlingsretten og må avvises. Om regjeringa lystrer NHO og vedtar tvungen lønnsnemnd, må flyteknikerne og andre arbeidsfolk finne og utnytte andre kampformer som trosser lønnsnemnd og klassedomstolen Arbeidsretten.

  • Full støtte til flyteknikernes kamp og lønnskrav
  • Slå tilbake mediehetsen og fagforeningsknuserne i NHO
  • Avvis tvungen lønnsnemnd!

Kommunistisk plattform (marxist-leninistene), 23. juni 2022.

Dagbjørn Skipnes, talsperson

Bli abonnent i dag for bare kr 100,-